Modlitebna a volnočasové centrum CČSH

 

Projekt
2014

Místo
Brno

Typ
Modlitebna a volnočasové centrum

6570 13